ஆணழகன் போட்டியில் தங்கம் வென்று, இந்திய அரசின் அர்ஜுனா விருதை பெற்ற தமிழக வீரர் பாஸ்கரன் பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு, மேலும் பல சாதனைகள் புரிந்து பெருமை சேர்த்திட முதலமைச்சர் பழனிசாமி வாழ்த்து

விளையாட்டு

ஆணழகன் போட்டியில் தங்கம் வென்று, இந்திய அரசின் அர்ஜுனா விருதை பெற்ற தமிழக வீரர் பாஸ்கரன் பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு, மேலும் பல சாதனைகள் புரிந்து பெருமை சேர்த்திட முதலமைச்சர் பழனிசாமி வாழ்த்து

ஆணழகன் போட்டியில் தங்கம் வென்று, இந்திய அரசின் அர்ஜுனா விருதை பெற்ற தமிழக வீரர் பாஸ்கரன்  பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகளில் கலந்துகொண்டு, மேலும் பல சாதனைகள் புரிந்து பெருமை சேர்த்திட  முதலமைச்சர் பழனிசாமி வாழ்த்து

Comments are closed.